Koncepcja Fundacji Galar Gdański dot. przeprawy promowej na Wisłoujście
PREZENTACJA

Z pasji do wody i tradycji