Projekt w fazie wdrażania

"Suchą Stopą w Dorosłość" - projekt, który powstał z myślą o młodzieży wychowującej się w tzw. pieczach zastępczych. Daje on możliwość wkroczenia im w dorosłe życie - odbycie swojego pierwszego stażu zawodowego, stażu na stanowisku pomocnika sternika motorowodnego w Gdańsku, w Fundacji Galar Gdański.

Organizacja stażu zawodowego dla 2-ki podopiecznych domów dziecka to nie tylko pomysł, poświęcony im czas ale także koszty z tym związane. By mogło dojść do rozpoczęcia pracy w naszej Fundacji, młodzież musi przejść dwa specjalistyczne szkolenia - szkolenie na sternika motorowodnego oraz zintegrowane kursy bezpieczeństwa (STCW).

Staże zawodowe będą odbywały się na stanowisku pomocnika sternika i mają nauczyć młodzież odpowiedzialności, pracy z Klientem a także dadzą im szkolenia oraz patenty, które będą mogli wykorzystać w przyszłości. W 2019 r. w naszej Fundacji zapewniliśmy miejsce dla 2 stażystów. Po zakończonym wakacyjnym stażu planujemy kontynuować współpracę z podopiecznymi. Chcemy aby staże miały charakter cykliczny - w pierwszym roku młodzież będzie pracować na stanowisku pomocnika sternika, natomiast w roku kolejnym dostaną możliwość pracy na stanowisku sternika i przyuczania nowych stażystów (kolejną młodzież z domów dziecka). W ciągu roku, po zakończeniu pierwszego stażu, będziemy dążyć do umożliwienia młodzieży zdobycia wyższych kwalifikacji - jachtowego sternika morskiego (tu konieczne wypływanie 200h rejsów stażowych, które będziemy organizować w ciągu roku), uprawnienia na radiooperatora krótkiego zasięgu SRC w systemie RYA oraz dodatkowe szkolenia miękkie.

Z pasji do wody i tradycji