Fundacja Galar

Fundacja Galar została założona 30 stycznia 2018 r.  w myśl aktywizacji zawodowej osób z wykluczenia społecznego (w tym osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych a także dzieci z domów dziecka) oraz w myśl pielęgnacji polskiej kultury, dziedzictwa narodowego i promocji Miasta Gdańska. 
Głównym symbolem Fundacji, o który oparta jest jej podstawowa działalność, jest Galar – starodawna, drewniana, wiślana łódź, która głównie w XVII i XVIII wieku wpływała na wody Motławy z wszelkimi dobrami typu: węgiel, sól z Bochni, mydło, wapno, zboże i innymi niezbędnymi towarami.  

W sierpniu 2018 r. Fundacja Galar rozpoczęła świadczenie usługi rejsów „Galarem po Gdańsku”.

Misja

Misja

Jesteśmy mieszkańcami Trójmiasta, którzy chcą rozwijać turystykę i promować swój region, edukować i aktywizować mieszkańców głównie w oparciu o rejsy galarami oraz tworzyć przestrzeń do podejmowania zatrudnienia przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. W swoich działaniach kierujemy się otwartością, partnerską współpracą, kreatywnością oraz solidarnością społeczną.

Działalność statutowa

Uruchomienie cykli staży zawodowych pn. „Suchą stopą w dorosłość” dla dzieci z domów dziecka, sprzątanie rzek i terenów zielonych z udostępnieniem galarów; rejsy edukacyjne dla dzieci, młodzieży, seniorów, rodzin; rejsy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; udostępnienie łodzi dla uzdolnionej młodzieży z Akademii Sztuk Pięknych.

O nas

Zespół

Piotr Kozłowski

Fundator, Prezes Fundacji

Główny pomysłodawca realizowanych projektów.
Jachtowy Sternik Morski – osobiście obsługuje wycieczki Galarami. Budowniczy, złota rączka, ratownik WOPR, specjalista marketingu internetowego.
Poza pracą lubi wycieczki po lesie oraz jazdę na nartorolkach terenowych, szczęśliwy mąż i tata.

Beata Kozłowska

Wiceprezes fundacji

W Fundacji zajmuje się przede wszystkim sprawami administracyjno-biurowymi, pozyskiwaniem dotacji, drobnymi pracami przy łodziach… Do tego jest również Jachtowym Sternikiem Morskim i obsługuje wycieczki Galarami.
Poza pracą motocyklistka, ratownik WOPR, płetwonurek, a w przeszłości sportowiec.

Weronika

Sternik

Adrian

Sternik - stażysta

Maciej

Sternik - stażysta